Energielabels

Kiezen voor Airwell betekent kiezen
voor energiezuinige apparatuur

Airwell helpt u om de energielabels te ontcijferen en de juiste keuze te maken voor apparatuur met respect voor het milieu en voor uw budget

Energielabel 2021, leesbaarder voor de consument

Energielabels geven de classificatie van in de EU geproduceerde of verkochte apparaten aan op basis van hun energieverbruik. Zij stellen u in staat geld te besparen door een weloverwogen keuze te maken voor producten die de minste energie verbruiken.

Seizoensgebonden efficiëntie

Seizoensrendement is een methode om het werkelijke energierendement van verwarmings- en koeltechnologie over een heel jaar te meten. Deze maatstaf geeft een realistischer beeld van de energie-efficiëntie van een systeem en het effect ervan op het milieu. De methodologie voor de beoordeling van de energie-efficiëntie is vastgesteld overeenkomstig de EU-richtlijn betreffende energieverbruikende producten (ErP-richtlijn of richtlijn ecologisch ontwerp), waarin de minimumeisen inzake ecologisch ontwerp zijn gespecificeerd die fabrikanten van energieverbruikende producten opvolgen bij het ontwerpen van hun producten.

Seizoensgebonden rendement vereist een beoordelingssysteem voor verwarmings- en koelingsproducten, dat door alle fabrikanten moet worden toegepast. Dit beoordelingssysteem is als volgt:

  • Seizoensgebonden energie-efficiëntieverhouding (SEER) voor koelen/verversen
  • Seizoensgebonden prestatiecoëfficiënt (SCOP) voor verwarming

Hoe worden de SEER- en SCOP-codes geïnterpreteerd?

Het energieverbruik (rendement) van een warmtepomp wordt uitgedrukt met behulp van de SEER- en SCOP-coëfficiënten.

  • SEER is de Seasonal Energy Efficiency Ratio (seizoensgebonden energie-efficiëntieverhouding) van het product en bepaalt de energieklasse ervan als het gaat om de koelfunctie.
  • SCOP is de Seasonal Coefficient of Performance (seizoensgebonden prestatiecoëfficiënt) en bepaalt de energieklasse van de van de warmtepomp. SCOP- en SEER-coëfficiënten, hoe zuiniger het apparaat. Deze codes maken het gemakkelijker om de energieprestaties van verschillende apparaten te vergelijken.

Seizoensgebonden beoordelingen

Seizoensgebonden beoordelingen weerspiegelen het werkelijke energieverbruik van een warmtepomp, gebaseerd op het energierendement over een heel jaar. De SEER- en SCOP-waarden meten het jaarlijkse energieverbruik en de efficiëntie bij normaal dagelijks gebruik.

Zij houden rekening met temperatuurschommelingen en stand-by perioden gedurende een langer tijdsbestek om een duidelijke en betrouwbare indicatie te geven van het typische energierendement gedurende een volledig verwarmings- of koelingsseizoen.

ontdekking