Beleid inzake het gebruik van cookies op Airwell-websites

Laatste wijziging: 31 maart 2021

De websites van Airwell Residential (de “Websites“) maken gebruik van cookies, die op de computer van de gebruiker worden opgeslagen.

Het doel van dit cookiebeleid (hierna het”Cookiebeleid“) is gebruikers te informeren over de voorwaarden voor het gebruik van cookies op de Websites en uit te leggen hoe zij het gebruik van dergelijke cookies kunnen aanvaarden of weigeren door middel van een speciaal hulpmiddel.

Dit Cookiebeleid is een aanvulling van het Privacybeleid van Airwell Residential. Termen met een hoofdletter die niet in dit Cookiebeleid zijn gedefinieerd, zijn gedefinieerd in het Privacybeleid.

Artikel 1 – Wat is een “cookie”?

Een cookie is een tekstbestand (in .txt-formaat ) van slechts enkele kilobytes groot, dat een reeks tekens bevat, zoals letters, cijfers of symbolen.

Cookies worden verzonden door de server van de website die U bezoekt en worden opgeslagen op het opslagmedium van Uw computer, tablet of smartphone, afhankelijk van het type terminal dat U gebruikt.

Een cookie bevat over het algemeen slechts bepaalde gegevens waarmee U direct of indirect kunt worden geïdentificeerd, zoals de naam van de server waarmee de cookie is verzonden, een sessie-identificatiecode, een vervaldatum en eventueel informatie over Uw bezoek aan de betrokken website, zoals de pagina’s die U hebt bezocht.

Het belangrijkste doel van een cookie is te communiceren met de browser-software die U op Uw terminal gebruikt. De cookie zendt informatie naar de browser, die informatie terugzendt naar de website die de cookie heeft verzonden, hoofdzakelijk om het browsen mogelijk te maken. De cookie onthoudt bijvoorbeeld een sessie-identificatie, de gebruikte taal, de op de website bezochte pagina’s of het beheer van Uw account, afhankelijk van het geval en waarvoor de cookie is ontworpen.

Cookies kunnen strikt technisch en noodzakelijk zijn, met name om U te herkennen wanneer U terugkeert naar een website nadat U deze hebt verlaten, of om een beveiligde verbinding tot stand te brengen voor een online aankoop. Cookies kunnen ook worden gebruikt voor statistieken, publieksclassifiaties en prestatiebeoordelingen, en voor gerichte reclame om U advertenties te sturen die aansluiten bij Uw voorkeuren, zoals blijkt uit Uw browse-activiteit op het internet.

De websites van Airwell Residential doen niet aan gerichte reclame.

Artikel 2 – Welke wettelijke vereisten en vereisten voortkomend uit regelgeving zijn van toepassing op cookies?

De Wet Bescherming Persoonsgegevens (Loi Informatique & Libertés), aangepast aan de Algemene verordening gegevensbescherming van de EU (“AVG“), bevat verschillende verplichtingen voor verantwoordelijken voor de verwerking van persoonsgegevens die cookies op hun website gebruiken.

De internetgebruiker moet worden geïnformeerd over het gebruik van cookies en moet daarmee instemmen, behalve wanneer het gaat om strikt technische cookies (bijvoorbeeld cookies die de werking van het winkelwagentje mogelijk maken of die de taal van de bezochte website onthouden). In het laatste geval zijn internetgebruikers niet verplicht hun toestemming te geven en moeten zij alleen worden geïnformeerd.

Voorts heeft de Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), de autoriteit die in Frankrijk belast is met de handhaving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, nieuwe richtsnoeren vastgesteld die op 17 september 2020 zijn aangevuld met een aanbeveling op grond waarvan uitgevers van websites die cookies gebruiken, de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker moeten verkrijgen voor het gebruik van cookies die niet strikt van technische aard zijn (de”Aanbeveling“).

Volgens de Aanbeveling moet de toestemming worden gegeven door een duidelijke en positieve handeling. In tegenstelling tot wat vroeger gebruikelijk was, kan het feit dat men verder beweegt op een website niet langer worden beschouwd als het geven van toestemming.

Daarom verschijnt er, wanneer U voor het eerst verbinding maakt met de websites van Airwell Residential, een banner op de startpagina om U te informeren dat er cookies worden gebruikt en om U in staat te stellen het gebruik van elke afzonderlijke cookie te configureren in een speciaal hulpmiddel dat toegankelijk is via de banner en via de footer van de website.

Artikel 3 – Wie is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking die plaatsvindt door middel van de cookies?

De verwerkingsverantwoordelijke is Airwell Residential, een Société par Actions Simplifiée (SAS – vereenvoudigde vennootschap op aandelen) met een maatschappelijk kapitaal van EUR 2.500.000, geregistreerd in Versailles (Frankrijk) onder nummer 752 800 862, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is 10 rue du Fort de Saint-Cyr, 78180 Montigny le Bretonneux, vertegenwoordigd door haar voorzitter.

Als U vragen heeft over het gebruik van cookies door de websites van Airwell Residential, kunt U een e-mail sturen naar het volgende adres: [email protected].

Artikel 4 – Wat zijn de doeleinden van de cookies die op onze Websites worden gebruikt?

Wij informeren U dat de doeleinden van de cookies die wij op onze Websites gebruiken, op de datum van dit Cookiebeleid, de volgende zijn:

  • cookies die strikt van technische aard zijn: Wij gebruiken cookies die uitsluitend bedoeld zijn om de Websites goed te laten functioneren. Dit is bijvoorbeeld het geval voor de cookie die de taal van de website onthoudt (aangezien deze in verschillende talen bestaat);
  • cookies voor het bijhouden van navigatiestatistieken: dit zijn cookies van Google Analytics , waarmee het aantal bekeken pagina’s kan worden geteld;
  • cookies die het delen op sociale netwerken mogelijk maken: deze cookies maken het mogelijk de inhoud van een pagina te delen op bijvoorbeeld Facebook.

De gemiddelde levensduur van een cookie is 13 maanden.

Artikel 5 – Kunt U Uw cookie-instellingen op onze Website configureren?

In overeenstemming met de Aanbeveling bieden onze Websites U de mogelijkheid om het gebruik van cookies zeer gedetailleerd te configureren, en aldus het gebruik ervan te aanvaarden of te weigeren.

Om dit te doen, kunt u het speciale hulpmiddel gebruiken. Elk cookie kan worden geactiveerd (wat betekent dat U het gebruik ervan aanvaardt) of geblokkeerd. Uw besluit is niet definitief: het wordt opgeslagen en u kunt uw keuze op elk moment wijzigen met behulp van het speciale hulpmiddel.

Het bewijs van toestemming voor (of weigering van) het gebruik van de cookies wordt door Airwell Residential opgeslagen door middel van een cookie.

Artikel 6 – Kunt U Uw browser configureren om cookies te beheren?

Ja, hoewel de CNIL nu toestemming vereist voor elke afzonderlijke cookie of elk afzonderlijk doel, bieden de instellingen van uw internetbrowsersoftware nog steeds een functie voor cookiebeheer rechtstreeks in de browser.

De procedure varieert afhankelijk van de browsers die momenteel het populairst zijn en afhankelijk van hun versie.

Voor de meest populaire browsers op de markt, zetten Wij hieronder de procedures uiteen voor het configureren van Uw internetbrowsersoftware om alle of een deel van de cookies te blokkeren.

Deze procedures kunnen na verloop van tijd veranderen wanneer de software wordt bijgewerkt. Wij raden U aan de informatie over cookies te lezen die door de uitgevers van de software wordt verstrekt om zo de laatste versie te verkrijgen.

Als u Internet Explorer of Edge (Microsoft) gebruikt

Om Internet Explorer te openen, klikt u op “Start” en vervolgens op “Internet Explorer” of “Edge”, al naar gelang het geval. Klik op “Hulpmiddelen”, dan op “Internet Opties”. Klik op het tabblad “Privacy”, klik dan op “Instellingen”, beweeg de cursor naar boven om alle cookies te blokkeren of naar beneden om alle cookies te accepteren en klik vervolgens op “OK”. Het blokkeren van de cookies kan de correcte weergave van bepaalde webpagina’s verhinderen.

Als u Mozilla Firefox gebruikt

Selecteer het menu “Voorkeuren” en vervolgens het tabblad “Privacy” aan de linkerkant. Selecteer in de sectie “Geschiedenis” de optie “Firefox zal aangepaste instellingen gebruiken voor geschiedenis“. Klik vervolgens op het vakje “Cookies accepteren” om de cookies te activeren of verwijder het vinkje uit het vakje om ze te weigeren.

Firefox biedt u ook de mogelijkheid de opslagperiode van cookies te definiëren en ze bijvoorbeeld te laten verwijderen wanneer de browser wordt gesloten.

Als u Safari gebruikt (macOS of iOS)

Standaard accepteert Safari alleen cookies en websitegegevens van de websites die U hebt bezocht. U kunt Uw voorkeuren zo instellen dat Safari systematisch cookies en andere websitegegevens accepteert of blokkeert.

Selecteer in Safari het tabblad “Voorkeuren”, klik vervolgens op “Privacy” en selecteer een optie voor “Cookies en andere websitegegevens”.

Voor iOS 12 is het alleen mogelijk om de optie “Alle cookies blokkeren” te kiezen. Als U die optie selecteert, informeert het systeem U vervolgens dat websites waarschijnlijk niet zullen functioneren en dat de cookies en andere websitegegevens op Uw apparaat zullen worden gewist. De software biedt ook een optie om “Cross-site tracking” te voorkomen, waardoor het theoretisch onmogelijk wordt om U tussen verschillende websites te traceren en cookies te gebruiken voor retargeting-doeleinden.

  • Als u Google Chrome gebruikt

Klik op het menu “Instellingen” en selecteer vervolgens “Geavanceerde opties” om het menu “Privacy” te openen. Daar kunt u verschillende opties selecteren, zoals “Alle cookies blokkeren” of “Cookies van derden blokkeren“.

Artikel 7 – Hoe kunnen cookies worden verwijderd?

Indien U het gebruik van cookies niet wenst te weigeren, maar slechts enkele ervan wenst te verwijderen, volgen hier de procedures, afhankelijk van de browser die U gebruikt.

Als u Internet Explorer of Edge (Microsoft) gebruikt

Klik in Internet Explorer of Edge op “Extra” en vervolgens op “Internetopties”. Klik vervolgens in het tabblad “Algemeen”, onder “Browsergeschiedenis”, op “Instellingen”. Klik dan op “Bestanden weergeven”.

Klik op het kopje van de kolom “Naam” om de bestanden in alfabetische volgorde te sorteren, scroll dan naar beneden in de lijst totdat U bestandsnamen ziet die beginnen met het woord “Cookie”.

Selecteer de cookie(s) die u wilt verwijderen en verwijder ze. Sluit het venster met de lijst van bestanden, klik dan tweemaal op “OK” om terug te keren naar Internet Explorer.

Als u Mozilla Firefox gebruikt

Ga naar het tabblad “Extra” in de browser en selecteer het menu “Opties”. In het venster dat verschijnt, selecteert u het tabblad “Privacy” en klikt u op “Cookies weergeven”. Zoek de bestanden die U wilt verwijderen. Selecteer ze en verwijder ze.

Als u Safari gebruikt (macOS of iOS)

In de menubalk, kies “Safari” en klik dan op “Instellingen”. Klik op het tabblad “Privacy” en vervolgens op “Details”. De laatste versie van Safari geeft het aantal cookies aan dat op Uw computer is opgeslagen. U kunt alle cookies tegelijk verwijderen of alleen de cookies die u niet meer wilt.

Selecteer de cookies die u wilt verwijderen en klik op “Verwijderen”. Na het verwijderen van de cookies, klik op “Gereed”.

Als u cookies wilt verwijderen als u Safari met iOS 8 of een latere versie gebruikt, gaat u naar ‘Instellingen’, ‘Safari’ en tikt u vervolgens op ‘Wis geschiedenis en websitegegevens’. Om andere opgeslagen informatie te verwijderen, ga naar “Instellingen”, “Safari”, “Geavanceerd”, “Websitegegevens” en tik op “Verwijder alle websitegegevens”.

Als u Google Chrome gebruikt

Klik op het menu “Instellingen” en selecteer vervolgens “Geavanceerde opties” om het menu “Privacy” te openen. Klik daar op “Cookies weergeven”. Selecteer de cookies die u wilt verwijderen en klik op “Verwijderen”. Na het verwijderen van de cookies, klik op “Sluiten”.

Artikel 8 – Hoe kunt U meer informatie over dit onderwerp verkrijgen?

Overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de AVG hebt U het recht om op elk moment toegang te vragen tot Uw persoonsgegevens en deze te laten corrigeren, wijzigen of wissen indien ze onnauwkeurig, onvolledig, dubbelzinnig of verouderd zijn.

U hebt ook het recht om, op legitieme gronden, de verwerking van Uw persoonsgegevens te weigeren. Echter, een dergelijke weigering zal het gebruik van onze Websites waarschijnlijk onmogelijk maken.

U kunt deze rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar het volgende adres: [email protected].

* * *